UA-Бюджет

Функціональні можливості програмних продуктів UA-Бюджет

Програмний продукт UA-БЮДЖЕТ призначений для комплексної автоматизації бухгалтерського, фінансового та кадрового обліку, розрахунку заробітної плати, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організаціях, що перебувають на державному фінансуванні.

ОПИС ФУНЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ UA-БЮДЖЕТ

Облік фінансування – дозволяє відстежувати актуальне на будь-який момент часу значення кошторисних призначень:

 • річних, затверджених Кошторисом витрат і довідками про його зміну;
 • помісячних, затверджених Планом асигнувань і довідками про його зміну;
 • розподілу відкритих асигнувань.

Для коректного формування квартальної звітності за коштами спеціального фонду у системі передбачено ведення кошторисних показників витрат небюджетних коштів за кодами доходу, за рахунок отримання яких ці витрати будуть зроблені. Якщо в організації використовується детальний розрахунок кошторисних показників витрат (до конкретних найменувань товарних цінностей і послуг, які планується придбати), то за допомогою UA-БЮДЖЕТ користувачі зможуть зробити порівняння між запланованими і фактичними виконаними витратами.

На підставі врахованих у системі показників формується звіт “Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань”.

Облік договорів – система веде облік договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням їх специфікацій. Користувачі можуть вказувати конкретні позиції товарів і послуг, які були придбані або продані стороннім контрагентам. Надалі за такими договорами можна буде відстежувати стан платежів і відвантажень за кожною позицією специфікації.

Облік зобов’язань – облік бюджетних зобов’язань у системі реалізований відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України:

 • реєстрація взяття зобов’язань;
 • реєстрація сторнування раніше взятих зобов’язань;
 • реєстрація взяття фінансових зобов’язань;
 • реєстрація сторнування раніше взятих фінансових зобов’язань.

Формування платіжних документів – підготовка платіжних документів у Держказначейство, для виконання платежів постачальникам, перерахування сум заробітної плати, сум підзвіт і т. д.

Облік грошових коштів – дані про рухи грошових коштів дозволяють сформувати звітність, затверджену наказом Державного казначейства України:

 • “Картка аналітичного обліку готівкових операцій”;
 • “Картка аналітичного обліку касових витрат”;
 • “Картка аналітичного обліку капітальних витрат”;
 • “Картка аналітичного обліку фактичних витрат”;
 • “Книга аналітичного обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам”;
 • “Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань”.

Облік матеріальних цінностей – облік необоротних активів та запасів реалізовано відповідно до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі. У системі передбачено контроль списання залишків запасів:

 • облік у розрізі джерел фінансування і КЕКВ;
 • облік по партіях;
 • налаштування методу обліку собівартості для кожного з рахунків обліку;
 • розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції;
 • гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей.

Облік послуг – облік послуг розділено на такі напрямки:

 • Реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації);
 • Надходження послуг від постачальників.

Бухгалтерський облік взаєморозрахунків – дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:

 • Джерела фінансування;
 • КЕКВ;
 • Контрагент;
 • Договір;
 • Документ розрахунків (наявність даного розрізу залежить від функціональних опцій).

Підсистема дозволяє виписати акти звірки взаєморозрахунків та провести інвентаризацію заборгованості.

Облік ПДВ – для організацій-платників ПДВ UA-БЮДЖЕТ надає ряд можливостей з обліку ПДВ:

 • можливість вибору методів розрахунку сум ПДВ;
 • реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних;
 • автоматичне формування декларації з ПДВ;
 • вивантаження податкових документів і звітів.

Стандартні бухгалтерські звіти – у системі реалізовано набір бухгалтерських звітів бюджетних установ, передбачених наказом Державного казначейства України. Користувачеві надається можливість гнучкого налаштування варіантів формування меморіальних ордерів. UA-БЮДЖЕТ надає користувачу набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотах рахунків та по проводках у найрізноманітніших розрізах. Серед яких оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга.

Спеціалізовані звіти – для кожної з підсистем реалізовано власний набір спеціалізованих звітних форм:

 • звіти по підсистемах обліку матеріальних цінностей;
 • звіти по обліку договорів і фінансування;
 • звіти з кадрового обліку;
 • звіти по розділу розрахунок заробітної плати;
 • спеціалізовані бухгалтерські звіти (Меморіальні ордера, Картки аналітичного обліку, інше).

Розрахунок заробітної плати – готове рішення, в якому враховані вимоги законодавства і реальна практика роботи:

 • розрахунок заробітної плати;
 • розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб;
 • розрахунок грошового утримання службовців на державній службі;
 • розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці;
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи;
 • управління грошовими розрахунками з працівниками, включаючи депонування;
 • облік кадрів та аналіз кадрового складу;
 • автоматизація кадрового діловодства.

Для розрахунку та обліку заробітної плати автоматизована діяльність бухгалтерів-розраховувачів заробітної плати:

 • автоматичний розрахунок – від оплати за окладом і різних надбавок до оплати лікарняних і відпусток за середнім заробітком;
 • гнучке налаштування нарахувань та утримань.

UA-БЮДЖЕТ забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками, а також облік витрат на оплату праці у складі витрат установи. Реалізована можливість донарахування зарплати минулих періодів з реєстрацією в поточному періоді, розрахунок міжрозрахункових виплат з урахуванням введених на момент розрахунку даних про відхилення і фактичне відпрацювання співробітників та подальша виплата авансу.

UA-БЮДЖЕТ надає можливості обліку робочого часу, дозволяє, з одного боку, описувати різні графіки роботи, включаючи “ковзаючі”, і реєструвати тільки відхилення від звичайного режиму роботи, а з іншого – реєструвати тільки фактичні дані обліку на підставі заповнених у підрозділах табелів:

 • ведуться загальні графіки роботи установи;
 • формуються індивідуальні графіки роботи для окремих працівників;
 • реєструються первинні документи обліку робочого часу – табелі відпрацьованого часу.

UA-БЮДЖЕТ дозволяє підготувати всі уніфіковані форми з обліку заробітної плати та інші звіти за будь-який розрахунковий період:

 • Розрахункові листки;
 • Аналітичні розрахункові відомості та зведені звіти про нарахування й утримання;
 • Розрахунково-платіжні відомості;
 • Платіжні відомості для отримання грошей через касу;
 • Довідки про суми середнього заробітку;
 • Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати і т.д.

Результати розрахунків можуть бути також представлені у вигляді аналітичних звітів:

 • Аналіз нарахувань співробітникам установ;
 • Аналіз стану взаєморозрахунків з працівниками установ та ін.

Облік кадрів та аналіз кадрового складу – зберігання не тільки особистих даних співробітників установи, а й службової інформації. Реєструється і просування співробітника в установі: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки і відрядження аж до звільнення. Трудові відносини, кадрове діловодство – веде штатний розклад установ з можливістю зазначення різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці. За штатним розкладом формується вся необхідна звітність. Розрахунок регламентованих податків – забезпечує розрахунок регламентованих законодавством податків з співробітників і нарахувань на фонд оплати праці: податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, військового збору. Виправлення розрахункових документів минулого періоду – передбачена процедура виправлення. Помилковий документ просто виправити, нарахувавши правильні суми. Регламентована звітність – включені обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подачі у державні та контролюючі органи.

ОНЛАЙН-ДОСТУП ДО ДЕМОНСТРАЦІЙНОЇ БАЗИ UA-БЮДЖЕТ

Потенційні користувачі можуть самостійно ознайомитися з програмним продуктом UA-БЮДЖЕТ за допомогою онлайн-демонстрації, запустивши програму через браузер:

Демонстраційна база є закінченим рішенням. Представлена функціональність, з прикладної точки зору, призначена для демонстрації усіх можливостей програмних продуктів UA-БЮДЖЕТ.

ОНЛАЙН-ДОСТУП ДО ВЕБІНАРІВ І ПРЕЗЕНТАЦІЙ UA-БЮДЖЕТ

Користувачі можуть ознайомитися з деякими функціональними можливостями програмних продуктів UA-БЮДЖЕТ за допомогою записів вебінарів і презентацій:

Рекомендуємо партнерам донести інформацію про доступ до зазначених вище ресурсів до існуючих користувачів і потенційних клієнтів бюджетної сфери з метою популяризації лінійки продуктів UA-БЮДЖЕТ, демонстрації функціональних можливостей.

Назва програмного продукту Ціна, грн.
UA-Бюджет на 1 користувача 15 480.00
UA-Бюджет на 5 користувачів 29 400.00
UA-Бюджет на 10 користувачів 47 400.00
UA-Бюджет на 20 користувачів 75 000.00
UA-Бюджет на 50 користувачів 162 000.00
UA-Бюджет на 100 користувачів 270 000.00
Scroll to Top