Business automation software for accounting. CORP

Рішення "Business automation software for accounting. CORP" буде цікавим для користувачів програм "Business automation software for accounting. PROF" і попередніх версій, яким потрібний розширений кадровий облік і потужний розрахунок заробітної плати. Також "Business automation software for accounting. CORP" буде цікава користувачам, які мають досвід роботи з комплексними конфігураціями попередніх поколінь, наприклад, "Комплексна поставка" або "Управління торговим підприємством", якщо автоматизовані бізнес-процеси функціонували "від вхідних первинних документів до виписки документів на продаж".

Всі права на програмний продукт "Business automation software for accounting. CORP" належать компанії "NetHelp" (Польща).

З 27.12.2019 р. в продажі продукт:

Найменування

Ціна, грн. без ПДВ

Business automation software for accounting. CORP

18 000

Програма "Business automation software for accounting. CORP" є розширенням номенклатури в лінійці програмних продуктів "Business automation software for accounting".


РОЗШИРЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЛІНІЙКИ "Business automation software"

Версію для одного користувача (Базова) планується випустити протягом I кварталу 2020 року.


ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ "Business automation software for accounting. CORP"

Продукт "Business automation software for accounting. CORP" є комплексним продуктом, що автоматизує основні функції бухгалтерської служби підприємства: виписку і перевірку первинних документів; ведення бухгалтерського та податкового обліку; ведення кадрового обліку і нарахування зарплати; підготовку та здачу регламентованої звітності; розрахунки з бюджетом.

Продукт автоматизує наступні функції бухгалтерської служби:

  Відображення в регістрах бухгалтерського обліку господарських операцій підприємства:
  • Виписка первинних документів за всіма розділами обліку
  • Перевірка документів, введених оперативними службами підприємства; поділ прав на роботу з документами між бухгалтерською та оперативними службами
  • Визначення бухгалтерських рахунків обліку активів і зобов'язань підприємства
  • Формування бухгалтерських проводок (відображення в обліку) документів
  Облік торговельної діяльності:
  • Виставлення рахунків на оплату, оформлення накладних і актів на продаж товарів і послуг у гуртовій торгівлі
  • Реєстрація рахунків постачальників, документів надходження товарів і послуг від постачальників
  • Передача і приймання товарів на комісію
  • Відображення роздрібних продажів
  • Повернення товарів від покупців та постачальників
  Облік виробничої діяльності:
  • Виробництво готової продукції та напівфабрикатів, надання послуг виробничого характеру
  • Реєстрація прямих і непрямих виробничих витрат, їх включення у виробничу собівартість
  Облік грошових коштів і розрахунків:
  • Виписка платіжних доручень і касових ордерів
  • Облік руху готівки та безготівкових грошових коштів
  • Облік еквайрингових операцій
  • Облік розрахунків з клієнтами та постачальниками, виділення сум авансів
  • Облік операцій в іноземній валюті
  Облік матеріальних цінностей:
  • Кількісний облік та визначення собівартості запасів
  • Облік необоротних активів
  Кадровий облік і нарахування зарплати:
  • Нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом, іншими нарахуваннями і утриманням з можливістю зазначити спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування
  • Облік робочого часу
  • Ведення взаєморозрахунків з працівниками до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників
  • Депонування
  • Розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій
  Закриття періоду:
  • Виконання завершальних операцій періоду: розподіл витрат і розрахунок собівартості, розрахунок курсових різниць, визначення фінансових результатів тощо
  • Аналіз операцій періоду за допомогою стандартних бухгалтерських і аналітичних звітів
  Податковий облік:
  • Визначення сум 1-ї події, нарахування податкових зобов'язань та податкового кредиту
  • Виписка податкових накладних і додатків до них, реєстрація вхідних податкових документів
  • Нарахування податкової амортизації необоротних активів
  • Облік доходів і витрат платника Єдиного податку
  Регламентована звітність:
  • Формування фінансової, податкової, статистичної та інших форм регламентованої звітності за даними обліку
  • Інтеграція з сервісом здачі електронної звітності "FREDO Звіт"


ПЕРЕХІД НА ПРОДУКТ "Business automation software for accounting. CORP"

Апгрейд

Придбати продукт "Business automation software for accounting. CORP" на умовах апгрейду (окремо або разом з клієнтськими або серверними ліцензіями) можуть зареєстровані користувачі нижчеперелічених програмних продуктів:

 • всі версії "Платіжні документи 7.7"
 • всі версії "Бухгалтерія 7.7"
 • всі версії "Зарплата і Кадри 7.7"
 • всі версії продуктів лінійки, які включають одну або декілька конфігурацій:
  • "Бухгалтерія"
  • "Зарплата і Управління Персоналом"
  • "Управління торговим підприємством"
  • рішення для бюджетної сфери
  • всі версії технологічних поставок
  • "Business automation software for accounting"

  Вартість апгрейду обчислюється за формулою: сумарна вартість придбаних програмних продуктів мінус вартість переданого на апгрейд продукту плюс 27 грн., але не менше половини вартості набору продуктів.


  Заміна типу захисту

  Зареєстровані користувачі програмного продукту "Business automation software for accounting. CORP", що мають діючий договір ІТС, можуть замінити програмний захист основної поставки на апаратний.

  Для заміни необхідно заповнити заявку (бланк заявки можна завантажити тут https://binco.com.ua/upload/ZV_ZAM_UKR.xls).


  ПЕРЕНЕСЕННЯ ДАНИХ ПРИ ПЕРЕХОДІ З ІНШИХ ПРОГРАМ

  Перехід на рішення "Business automation software for accounting. CORP" з програми "Business automation software for accounting. PROF", редакції 2.1 здійснюється оновленням актуальної версії конфігурації зазначених програм (на момент виходу новини – версії 2.1.3), при цьому накопичені бухгалтерські облікові дані повністю зберігаються (без змін і втрат).

  Перехід на рішення "Business automation software for accounting. CORP" з програми "Бухгалтерія для України", редакція 1.2 або редакції 2.0, здійснюється в два етапи:

  • на першому етапі слід оновити "Бухгалтерія для України", редакції 1.2 або редакції 2.0, до актуальної версії "Business automation software for accounting. PROF", редакції 2.1 (дистрибутив відповідного оновлення та інструкція з оновлення публікуються в сервісі "Оновлення програм" на сторінці конфігурації "Business automation software for accounting. CORP")
  • на другому етапі проміжну базу "Business automation software for accounting. PROF", редакції 2.1, слід оновити до актуальної версії "Business automation software for accounting. CORP", редакції 2.1 (дистрибутив відповідного оновлення публікується в сервісі "Оновлення програм" на сторінці конфігурації "Business automation software for accounting. CORP")

  Існуючі документи зарплатного і кадрового обліку після переходу зберігаються без можливості редагування. Для використання нових можливостей "Business automation software for accounting. CORP" слід виконати конвертацію даних спеціальною обробкою, що входить до складу конфігурації. За допомогою обробки переносяться:

  • кадрова історія співробітників
  • залишки невиплаченої зарплати і залишки розрахунків з бюджетом за податками і зборами
  • дані для розрахунку середнього заробітку за останні 12 місяців
  • актуальні способи відображення заробітної плати, зарплатні проекти та особові рахунки співробітників, податкові соціальні пільги співробітників, базові періоди індексації

  При переході з програми "Управління торговим підприємством" на рішення "Business automation software for accounting. CORP" можна перенести довідники і залишки за бухгалтерськими рахунками, а також налаштування, основні дані і залишки заробітної плати і обліку кадрів. Відповідні правила перенесення включені до складу програми "Business automation software for accounting. CORP".

  Реалізована можливість перенести налаштування, основні дані і залишки заробітної плати і обліку кадрів з програми "Зарплата і Управління Персоналом", редакції 2.1 (перенесення даних можливе починаючи з версії 2.1.56). Відповідні правила перенесення також включені до складу програми "Business automation software for accounting. CORP".