Програмна продукція Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства

Цена:  11 700.00 грн


НОВЕ В РЕДАКЦІЇ 2.0  КОНФІГУРАЦІЇ "БУХГАЛТЕРІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ УКРАЇНИ"


Редакція 2.0 конфігурації "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства 
для України" розроблена на сучасному інтерфейсі "Таксі". Основні характеристики 
нового інтерфейсу "Таксі":
• великий шрифт;
• збільшений робочий простір;
• нова система навігації: панель інструментів, панель відкритих вікон, 
  меню розділів;
• доступ до повнотекстового пошуку, вибраному, меню функцій та історії 
  з будь-якого вікна;
• зручний пошук в списках, управління пошуком; 
• можливість додати в вибране як об'єкти (документи, елементи довідників та ін.), 
  так і команди.

Функціональні опції


Налаштуваннями параметрів обліку (Головне – Настройки – Параметри обліку) 
передбачена низка функціональних опцій. Відключення функціональної опції 
призводить до виключення з інтерфейсу конфігурації документів (закладок 
і реквізитів документів), звітів, довідників, пов'язаних з опцією. Відключення 
функціональної опції не призводить до видалення об'єктів конфігурації: 
при подальшому включенні функціональної опції документи, довідники та звіти 
повертаються в інтерфейс.

Передбачені наступні функціональні опції:
• Ведеться облік розрахунків у валюті.
• Ведеться облік зворотної тари.
• Ведеться облік бланків суворого обліку.
• Ведеться діяльність за договорами комісії.
• Ведеться роздрібна торгівля.
• Ведеться виробнича діяльність.

Крім опцій, які визначаються параметрами обліку, передбачена опція "Використовувати 
кілька організацій". Опція включається, якщо в довіднику "Організації" (Головне – 
Настройки – Організації) зазначено більше однієї організації. Якщо опція вимкнена, 
в документах користувач не вказує організацію – це завжди єдина організація 
інформаційної бази.

Банківські документи


Документи руху безготівкових грошових коштів вводяться і зберігаються 
у журналі "Банківські виписки".

Надходження грошових коштів на банківський рахунок відображається документом 
"Надходження на банківський рахунок". Документом відображається будь-яке 
надходження грошових коштів: як від контрагента, відповідно до його платіжного 
доручення, так і від банку, відповідно до платіжного ордера банку.

При переході на нову версію редакції 2.0 документи "Платіжне доручення вхідне" 
будуть перетворені у документи "Надходження на банківський рахунок". Раніше 
сформовані документи "Платіжний ордер на надходження коштів" зберігаються 
для сумісності з попередніми версіями: їх можна переглянути, вони формують 
проводки, але новий документ створити неможна.

Списання грошових коштів з банківського рахунку відображається документом 
"Списання з банківського рахунку". Документом відображається будь-яке списання 
коштів: як згідно з платіжним дорученням організації, так і з платіжним 
ордером банку.

При переході на нову версію редакції 2.0 документи "Платіжне доручення вихідне" 
будуть перетворені у документи "Списання з банківського рахунку". Раніше 
сформовані документи "Платіжний ордер на списання грошових коштів" зберігаються 
для сумісності з попередніми версіями: їх можна переглянути, вони формують 
проводки, але новий документ створити неможна.

Облік біологічних активів


Реалізовані такі способи оцінки біологічних активів при вибутті:
• за середньою собівартістю;
• за собівартістю перших за часом придбання біологічних активів (спосіб ФІФО);

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку біологічних активів ведеться 
облік за партіями. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для 
товарно-матеріальних цінностей і біологічних активів, і для кожної організації.

Нумерація документів


Спосіб нумерації документів у редакції 2.0 конфігурації "Бухгалтерія 
сільськогосподарського підприємства для України" змінився у порівнянні 
з редакцією 1.2. Для правильної нумерації документів необхідно змінити номер 
першого створеного документа кожного виду так, щоб він продовжував нумерацію 
зі старої версії. При цьому номери документів, які були перенесені 
з редакції 1.2 конфігурації "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства 
для України", у друкованих формах будуть відображатися правильно.

Архів регламентованої звітності


Є можливість відкрити для перегляду, друку або вивантаження у XML архівних 
регламентованих звітів (створених та збережених у редакції 1.2).

Щоб скористатися цією можливістю, слід увійти в режимі Підприємства, 
використовуючи "Товстий клієнт (керована прикладна програма)".

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ПРОДУКТІВ


Програмні продукти, що включають конфігурацію "Бухгалтерія 
сільськогосподарського підприємства для України" версії ПРОФ і комплект 
на 5 робочих місць, розповсюджуються тільки у вигляді електронних поставок. 
До складу продуктів входить:
• Дистрибутиви: 
  - платформи; 
  - редакції 2.0 конфігурації "Бухгалтерія сільськогосподарського 
    підприємства для України";
  - редакції 2.0 конфігурації "Бухгалтерія для України"
• Документація до платформи та відповідних конфігурацій;
• Електронний купон на пільговий супровід ІТС;
• Електронний купон на пільгове супровід ІТС Галузевий;
• ПІН-код програмної ліцензії платформи відповідно на 1 або 5 робочих місць;
• ПІН-код програмної ліцензії конфігурації відповідно на 1 або 5 робочих місць; 
• ПІН-код для реєстрації продукту на Порталі ІТС (https://portal.1c.eu/);
• Реєстраційна картка і користувацька угода на використання "Бухгалтерія 
  сільськогосподарського підприємства для України " відповідно 
  на 1 або 5 робочих місць;
• Інструкція з отримання програмної ліцензії СЛК - СЛК3.

Програмні продукти є захищеними і містять фрагменти коду, які не підлягають 
зміні користувачем, мають захист від несанкціонованого використання. При цьому 
реалізований принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості 
адаптації продукту під потреби кінцевих користувачів.

Розширення кількості автоматизованих робочих місць для версії ПРОФ здійснюється 
придбанням клієнтських ліцензій на платформу (на 1, 5, 10, 20, 50 і більше робочих 
місць) і клієнтських ліцензій на відповідну конфігурацію (на 1, 5, 10, 20, 50 
або 100 робочих місць), у разі захисту конфігурації системою ліцензування 
конфігурацій (СЛК).

Кількість ліцензій на використання конфігурації і платформи визначається 
виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів 
з конфігурацією.

Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати ліцензію на використання 
у серверному варіанті.

Документація до платформи і конфігурацій розміщується в електронному вигляді 
на сайті ІТС https://its.1c.ua.

ПОРЯДОК ПЕРЕХОДУ НА РЕДАКЦІЮ 2.0  КОНФІГУРАЦІЇ "БУХГАЛТЕРІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ УКРАЇНИ"


Редакція 2.0 надається зареєстрованим користувачам попередніх редакцій 
конфігурації "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України", 
які мають діючий договір на інформаційно-технологічний супровід (ІТС) 
з активованим сервісом ІТС Галузевий 1-ї категорії.

Дистрибутив редакції 2.0 доступний в сервісі "Оновлення програм" на порталі 
https://portal.1c.eu.

Для роботи з конфігурацією необхідно використовувати платформу не нижче 
версії 8.3.8.2322. Версія 8.3.8.2322 опублікована в сервісі "Оновлення програм" 
на порталі https://portal.1c.eu.

Перехід на редакцію 2.0 здійснюється оновленням версії 1.2.46, при цьому 
накопичені облікові дані повністю зберігаються. Користувачам, у яких 
встановлена старіша версія конфігурації, слід попередньо виконати оновлення 
конфігурації до версії 1.2.46.

ПІДТРИМКА РЕДАКЦІЇ 1.2  КОНФІГУРАЦІЇ "БУХГАЛТЕРІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ УКРАЇНИ"


У редакції 1.2 конфігурації "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства 
для України" будуть підтримуватися зміни законодавства, розвиток функціональності 
не передбачається. Підтримка редакції 1.2 планується до 01.10.2019 року. 
У разі зміни термінів та/або правил підтримки – інформація буде доведена 
за допомогою інформаційних листів.

У зв'язку з тим, що редакція 1.2 більше не включається до складу основних 
поставок продуктів, перерахованих вище, нагадуємо, що користувачі, 
які придбали у складі цих продуктів редакцію 2.0, мають право використовувати 
попередню редакцію 1.2 конфігурації "Бухгалтерія сільськогосподарського 
підприємства для України" за умов дотримання правил технічної підтримки 
(див. докладніше https://portal.1c.eu/applications/67). Це може виявитися 
актуальним, якщо, наприклад, у користувача впроваджена редакція 1.2, і він придбав 
ще одну основну поставку "Бухгалтерії сільськогосподарського підприємства 
для України" для нової філії. Для отримання дистрибутиву редакції 1.2 користувачам, 
що виконують правила технічної підтримки, слід звертатися до обслуговуючої компанії.

У той же час, з огляду на обмежений термін підтримки редакції 1.2 конфігурації 
"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України", ми рекомендуємо 
користувачам перейти на редакцію 2.0 (див. порядок переходу вище).

АПГРЕЙДИ


Апгрейди основних поставок

Порядок виконання апгрейдів не змінився.


Обмін клієнтських ліцензій

Обмін клієнтських ліцензій не передбачений. У разі додання можливості обміну 
клієнтських ліцензій про це буде повідомлено окремим інформаційним листом.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


Сервісне обслуговування програмних продуктів, що містять конфігурацію
"Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України", і підтримка 
користувачів в частині роботи з платформою "1С:Підприємство" здійснюється 
за договором ІТС з активованим сервісом ІТС Галузевий 1-ї категорії.

У комплект основної поставки "Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства 
для України" включений пільговий супровід ІТС і пільговий період супроводу 
в рамках сервісу ІТС Галузевий. Тобто після реєстрації комплекту і оформлення 
пільгового періоду супроводу ІТС, а також активації пільгового періоду супроводу 
в рамках сервісу ІТС Галузевий, користувач має право користуватися офіційною 
підтримкою без додаткової оплати на термін пільгового періоду.

Для отримання консультацій в частині роботи з платформою або типовою 
конфігурацією "Бухгалтерія для України", редакція 2.0 можна скористатися 
сервісом ІТС "Лінія консультацій" https://portal.1c.eu/applications/67.

У частині, що стосується роботи безпосередньо з конфігурацією "Бухгалтерія 
сільськогосподарського підприємства для України", консультації надає 
компанія "Ін-Агро" з 09:30 до 17:30 за київським часом, крім субот, неділь 
та святкових днів (за розпорядком київських підприємств):

• назва сервісу в системі 1С-Коннект - "ЛК 1С:Бухгалтерія сільгосп. підприємства (укр)";
• телефон лінії консультацій +380 (44) 394-50-81;
• адреса електронної пошти: hotline@inagro.com.ua
• система електронної комунікації "Skype": hot_line_in_agro.

Користувачі, які активували сервіс ІТС Галузевий, обслуговуються відповідно 
до регламентів, що базуються на принципах системи менеджменту якості. Контроль 
за якістю обслуговування здійснюється централізовано, при необхідності можна 
звернутися до відповідального менеджера електронною поштою за адресою 
webits-info@1c.ua (в темі листа слід вказати ІТС Галузевий).

Користувачі отримують оновлення платформи і конфігурації через обслуговуючі 
компанії та у сервісі "Оновлення програм" https://portal.1c.eu/applications/65.

Після закінчення пільгового періоду супровід здійснюється на платній основі, 
для його отримання необхідно оформити договір ІТС та сервіс ІТС Галузевий 
на платній основі.Назад в раздел "Сільське господарство"