BAS Документообіг КОРПСповіщаємо про випуск нового рішення ECM-класу (Enterprise Content Management) – "BAS Документообіг КОРП" з широким набором можливостей для управління бізнес-процесами і спільною роботою співробітників.

Всі права на конфігурацію належать компанії "NetHelp" (Польща).

З 01.06.2018 р. в продажі продукт:

BAS Документообіг КОРП

62700 грн. без ПДВ


“BAS Документообіг КОРП” відповідає всім законодавчим і нормативним вимогам, які регламентують порядок роботи з документами. Рішення поставляється тільки в версії КОРП.

Основні можливості програми “BAS Документообіг КОРП”

Класичне діловодство
 • Вхідна\вихідна кореспонденція
 • Внутрішні документи: кадрові накази, доповідні записки, протоколи зборів, розпорядження і накази по підприємству.
 • Звернення громадян (для державних установ)
 • Договори та супровідні документи
 • Звичайні файли

Додатково: 

 • підтримка паперового документообігу
 • організація заходів: наради, конференції, протокольні засідання, навчання, виставки та ін.
 • проектна діяльність
 • управління зайнятістю
 • підтримка електронно-цифрового підпису.
 • можливості віддаленої роботи. 

Основні переваги комплектації “BAS Документообіг КОРП”

Інструменти системи “BAS Документообіг КОРП” дозволяють реалізувати технологію електронного документообігу в різних структурах. Впровадження бізнес-рішення дозволяє досягти наступного ефекту:  Для вищого керівництва: 

 • автоматизація доручень
 • контроль виконавської дисципліни 
 • облік і контроль робочого часу співробітників
 • складання звітності та швидкий пошук інформації

Для юридичного відділу:

 • повномасштабний облік договірної документації
 • робота з супровідними документами
 • контроль повернення “другого” примірника
 • єдине інформаційне середовище всіх документів

Для фінансової служби:

 • графіки платежів за договорами
 • інтеграція з фінансовими обліковими системами
 • автоматичний перенос в облікову систему тільки узгоджених документів
 • контроль сум, термінів дії та відповідальних осіб за договорами

Для служби управління персоналом:

 • база зберігання регламентованої документації: посадові інструкції, накази, розпорядження, трудові договори та контроль їх термінів
 • зберігання історії спілкування з рядовими співробітниками

Для ІТ служби:

 • протоколювання роботи користувачів
 • розмежування прав доступу

Для служби діловодства:

 • облік всієї кореспонденції на підприємстві
 • контроль за виконанням документів 
 • автоматична розсилка повідомлень про терміни
 • широкий вибір готових звітних форм
 • автоматичне оформлення друкованих форм
 • контроль за надходженням і наявністю паперових примірників і копій документів

З 19.08.2019 р. в продажі електронні поставки клієнтських і серверних ліцензій BAS КОРП:
Назва Ціна, грн. (без ПДВ)
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце  5 500
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць  19 400
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць  37 000
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць  70 500
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць  167 000
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць  310 000
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць  910 000
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць  1 510 000
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць  3 010 000
BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 85 000

Автоматизацію за допомогою програми “Документообіг КОРП” можна пропонувати всім організаціям, де працює більше 30-ти співробітників. Найбільш затребуване рішення – в крупних організаціях з розподіленою структурою і кількістю співробітників декілька тисяч, або декілька десятків тисяч.     

“BAS Документообіг КОРП” призначена для вирішення завдань автоматизації документообігу, взаємодії співробітників, контролю та аналізу виконавської дисципліни.  Використання даного продукту можливо тільки на умовах Ліцензійної угоди. Залишайте заявку на сайті IT Artel і ви отримаєте безкоштовну професійну консультацію.