Програмна продукція Управління сільськогосподарським підприємством

Ціна:  117 000.00


"Управління сільськогосподарським підприємством" має особливі вимоги в законодавстві і вимагає чіткого їх виконання. Програмний продукт "Управління сільськогосподарським підприємством" є універсальним рішенням для успішного, комплексного і автоматизованого управління підприємством в сфері аграрного сектору. Облік в сільському господарстві повинен бути грамотно організований не тільки в бухгалтерському, податковому та кадровому підрозділі, а й в не менш важливих допоміжних підрозділах, таких як: автотранспорт, рослинництво та тваринництво. Дозволяє здійснювати облік і контроль швидко, ефективно, з найбільшою зручністю для співробітників всіх рівнів і з найменшими витратами.

Назва продукту Ціна, грн.
Програмна продукція “Управління сільськогосподарським підприємством” 11700
Програмна продукція “Управління сільськогосподарським підприємством. Комплект на 5 користувачів” 117 000
Програмна продукція “Управління сільськогосподарським підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце” 3 360
Програмна продукція “Управління сільськогосподарським підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць” 14 400
Програмна продукція “Управління сільськогосподарським підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць” 24 000
Програмна продукція “Управління сільськогосподарським підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць” 45 000
Програмна продукція “Управління сільськогосподарським підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць” 108 000
Програмна продукція “Управління сільськогосподарським підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць” 204 000
Програмна продукція “Управління сільськогосподарським підприємством. Ліцензія для ноутбука” 2 230
Програмна продукція “Управління сільськогосподарським підприємством. Ліцензія для віддаленого офісу” 18 600

Детальніше:

Загальна інформація

Планування сільгоспдіяльності в рослинництві

Оптимізація розміщення сільськогосподарських культур

Виробничий облік сільгосп робіт і послуг

Облік розрахунків по оренді земельних паїв

Виробничий облік ВРХ (груповий та індивідуальний)

Планування діяльності свинокомплексу

Виробничий облік на свинокомплексі (груповий та індивідуальний)

“Кредитний портфель" (облік майна в заставу)

Переваги

Оновлення конфігурації при підписці на ІТС

Загальна інформація

“Управління сільськогосподарським підприємством” — прикладне рішення створене на базі продукту “Управління виробничим підприємством”.

Рішення призначене для автоматизації: оперативного, управлінського, бухгалтерського та податкового обліку на сільськогосподарських підприємствах, може ефективно використовуватися широким колом сільськогосподарських виробників всіх галузей сільського господарства: рослинництва, овочівництва, вирощування великої рогатої худоби, свинарства тощо.

Підсистеми програми

 • Планування сільськогосподарської діяльності в рослинництві;
 • Оптимізація розміщення культур;
 • Виробничий облік сільгосп робіт і послуг;
 • Облік розрахунків по оренді земельних паїв;
 • Виробничий облік ВРХ (груповий, індивідуальний);
 • Планування діяльності свинокомплексу;
 • Виробничий облік на свинокомплексі (груповий, індивідуальний);
 • Кредитний портфель (облік майна в заставу);
 • Типові підсистеми конфігурації ” Управління виробничим підприємством”.

Ідеологія обліку і розподілу витрат

 • Прямі витрати в момент виникнення відносяться на культуру, продукцію тваринництва;
 • Загальновиробничі витрати розподіляються щомісяця;
 • Витрати допоміжних виробництв накопичуються протягом року і розподіляються в кінці виробничого циклу.

Планування сільгоспдіяльності в рослинництві

Підсистема “Планування сільгоспдіяльності в рослинництві”

Забезпечує ефективне використання земель і виробничих ресурсів.

Підсистема підтримує:

 • планування “що, якщо?” – Вихід на хлібофуражний баланс, план продажів і прогнозний баланс для альтернативних планів розміщення культур;
 • докладне планування прямих і непрямих витрат рослинництва;
 • складання оптимальних технологічних карт полів;
 • аналіз коефіцієнта забезпеченості технікою;
 • формування прогнозного бюджету доходів і витрат.

Автоматично формуються рух за бюджетними операціями. Це дозволяє виконувати:

 • фінансовий аналіз прогнозного балансу;
 • формування аналітичних звітів по бюджетах;
 • план-фактний аналіз даних.

Звіти

Автоматичні звіти підсистеми планування в рослинництві:

 1. Технологічні карти полів:
 • структура посівних площ;
 • звіт по технологічному пакету;
 • універсальний звіт за технологічними картами.
 1. Послуги сторонніх організацій:
 • звіт по послугах сторонніх організацій;
 • звіт по комунальних послугах;
 • план з експлуатаційного обслуговування автотранспорту і сільгосптехніки.
 1. План продажів:
 • план продажів продукції рослинництва;
 • хлібофуражний баланс.
 1. Звід витрат і собівартості:
 • калькуляція собівартості допоміжних виробництв;
 • зведений звіт за доходами і витратами;
 • калькуляція собівартості продукції;
 • універсальний звіт за собівартістю центрів витрат.

Оптимізація розміщення сільськогосподарських культур

Підсистема “Оптимізація розміщення сільськогосподарських культур”

Призначена для аналізу стану грунтів полів, визначення найбільш прийнятних для вирощування на кожному полі сільськогосподарських культур в планованому році, розрахунку потреби в мінеральних і органічних добривах.

Підсистема підтримує:

 • формування грунтово-агроекологічних обмежень по вибору культури в умовах конкретного поля;
 • агроекологічна оптимізація розміщення с/г культур на полях;
 • формування агроекологічного паспорта поля, ведення та аналіз книги історії полів;
 • адаптація базових агротехнологій до умов конкретного поля;
 • оцінка потенційної врожайності с/г культур на конкретному полі.

Виробничий облік сільгосп робіт і послуг

Підсистема “Виробничий облік сільгосп робіт і послуг”

Дозволяє вести оперативний облік рослинництва (польових ремонтних робот, автотранспорту, виробництва на току), забезпечує своєчасне отримання звітних даних.

При формуванні подорожніх листів, з попередньої путівки, автоматично переносяться залишки палива в баках і показання спідометра автомобілів.

При закритті подорожнього листа програма реєструє:

 • час у наряді,
 • пробіг з вантажем і без вантажу,
 • вагу перевезеного вантажу,
 • вантажообіг,
 • кількість поїздок і операцій,
 • нарахування з/п за результатами роботи,
 • можливість переливу палива з бака в бак,
 • витрати палива.

Звіти

На підставі даних підсистеми “Виробничий облік сільгосп робіт і послуг” програма дозволяє формувати різноманітні аналітичні звіти:

 • Звіт про виконані роботи автотранспорту;
 • Облік ПММ сельгостехнікі;
 • Звіт по завантаженню автотранспорту;
 • Реєстр прийому зерна вагарем;
 • Реєстр зважування вантажів і інші.

Облік розрахунків по оренді земельних паїв

Підсистема “Облік розрахунків по оренді земельних паїв” 

Дозволяє здійснювати нарахування та виплату по оренді земельних паїв.

Підтримує:

 • ведення інформації по пайовикам;
 • реєстрацію договорів;
 • нарахування, виплати паю з можливістю натуроплати.
 • утримання ПДФО.
 • інструмент ефективного використання виробничих ресурсів і кормів.

Виробничий облік ВРХ (груповий та індивідуальний)

Підсистеми “Виробничий облік ВРХ (груповий та індивідуальний)”

Підтримують:

 • облік продукції тваринництва (надій молока, витрата молока, оприбуткування гною, виробництво м’яса);
 • руху тварин (надходження, переміщення, переведення, вибракування, вибуття, забій, падіж);
 • запліднення/отелення, зоотехнічні заходи (осіменіння, тест на тільність, запуск, отелення, зважування, лікування);
 • облік витрати кормів (надходження, зважування, переміщення, витрата).

Набір аналітичних звітів дозволяє аналізувати основні показники ефективності роботи ферм. Використання реалізованих аналітичних звітів дозволить отримати дані для оптимізації процесу молочного тваринництва і досягнення максимального виходу молока на кормову одиницю. Система дозволяє планувати зобов’язання з надоїв молока і прийому приросту тваринної маси, аналізувати виконані зобов’язання.

Основні звіти для аналізу та ефективності роботи ферм:

 • наявність тварин на місцях утримання;
 • продаж тварин (груповий облік ВРХ);
 • падіж (продуктивного стада, молодняка);
 • переведення на відгодівлю;
 • розрахунок визначення приросту тваринної маси (ПБСГ-11);
 • продуктивні тварини, залишені на фермі;
 • звіт по руху худоби (форми ПБАСГ 12, 13, 14);
 • журнал реєстрації осіменіння корів і телиць (ПБАСГ 15);
 • розрахунок визначення приросту живої маси;
 • звіт по продукції;
 • відомість руху молока;
 • виробництво і реалізація молока;
 • розшифровка реалізації молока на молзавод;
 • показники роботи молочних ферм;
 • виробництво м’яса;
 • звіти по кормах;
 • рух кормів;
 • відомість витрати кормів.

Планування діяльності свинокомплексу

Підсистема “Планування діяльності свинокомплексу”

Призначена для формування планових виробничих показників діяльності свинарського комплексу, план-фактного аналізу цих показників і отримання керівниками і спеціалістами інформації для прийняття управлінських рішень.

Підтримує:

 • планування виробничих показників по тваринах на кожному етапі виробничого процесу;
 • планування показників реалізації;
 • планування показників собівартості;
 • планування потреби в кормах;
 • планування потреби в інгредієнтах для виробництва кормів;
 • аналіз і зіставлення запланованих і фактичних значень виробничих показників, отриманих за різні періоди і на різних фермах.

Вище названі показники дозволяють сформувати оптимальний план розвитку свинокомплексу. Для зручності користування показники відображаються у звіті “Консоль керівника”.

Результати моделювання автоматично переносяться в підсистему бюджетування.

Виробничий облік на свинокомплексі (груповий та індивідуальний)

Підсистеми “Виробничий облік на свинокомплексі (груповий індивідуальний)”

Інструмент комплексного обліку і контролю операцій свинарських ферм, ферм-репродукторів, відгодівельних господарств. Підсистеми дозволяють відображати в реальному часі цикл виробництва. Зі звітів можна побачити, які операції потрібно провести найближчим часом, виділити тварин, які вимагають зараз пильної уваги.

Звіти по тваринах на відгодівлі:

 • наявність тварин на відгодівлі;
 • звіт про переведення на відгодівлю;
 • тварини на відгодівлі;
 • розрахунок визначення приросту живої маси;
 • продаж тварин з відгодівлі;
 • падіж тварин на відгодівлі;
 • тварини на дорості;

Звіти по репродуктивним свиноматкам:

 • Наявність свиноматок;
 • звіт про куплених свиноматках;
 • прогнозування готовності до запліднення свиноматок;
 • свинки для запліднення;
 • огляд даних по циклу;
 • карта свиноматки;
 • оповіщення за термінами тестування запліднених свиноматок;
 • звіт про запліднення;
 • звіт по повтору;
 • звіт по свиноматках, запліднених більш ніж одним кнуром в циклі;
 • аналіз точності тестування на супоросность;
 • звіт за опитуванням;
 • падіж поросят до відбирання;
 • свиноматки до відбирання.
 • Звіти по хрякам:
 • звіт про наявність кнурів;
 • падіж кнурів;
 • вибракування кнурів на продаж;
 • кнури, залишені для виробництва;
 • звіт про продуктивність кнурів.

Аналітичні звіти по фермам, тваринам і кормам:

 • щоденний звіт по фермі;
 • звіт про наявність тварин;
 • структура стада;
 • звіт з купівлі кормів;
 • рух худоби;
 • щорічний облік наявних тварин;
 • щомісячний звіт по фермі;
 • статистичний звіт по свиноматкам.

“Кредитний портфель" (облік майна в заставу)

Призначена для скорочення трудовитрат на управління залученням позикових коштів під майно підприємства.

Підтримує:

 • Ведення інформації по заставному забезпеченню:
 • Передача в заставу ТМЦ;
 • формування акту перевірки наявності ТМЦ;
 • формування зведеної відомості ТМЦ на конкретну дату;
 • передача в заставу основних засобів;
 • формування акту перевірки наявності ОС;
 • формування зведеної відомості ОС на конкретну дату.

Реєстрація кредитних договорів і контроль процесу їх виконання

 • реєстрація кредитного договору та додаткових угод до нього;
 • підрахунок залишку кредиторської заборгованості на дату;
 • розрахунок штрафів за прострочення виплат основного боргу;
 • формування графіка виплат штрафів за прострочення погашення основного боргу за договорами;
 • розрахунок суми відсотків за договорами;
 • формування графіка сплати відсотків за договорами;
 • розрахунок суми штрафу за несплату відсотків за договорами на конкретну дату;
 • формування графіка виплат штрафів за прострочення виплат відсотків за договорами;
 • автоматичне закриття договорів;
 • аналіз структури позикових коштів.

Переваги

Інструментарій рішення дозволяє фінансовому директору отримати інформацію про прибутковість у розрізі культур, полів, тварин, ферм тощо.

Бухгалтеру — вести достовірний централізований облік в масштабах географічно розподіленого підприємства.

Головному агроному та головному зоотехнікові — інструмент для оперативного планування діяльності сільськогосподарського підприємства, з можливістю детального аналізу отриманих результатів в різних аналітичних розрізах.

Програма забезпечує комплексну автоматизацію всіх відділів, що впливають на роботу сільськогосподарського підприємства, при відсутності серйозних змін оргструктури підприємства і існуючих бізнес-процесів, що дозволяє підприємствам мінімізувати витрати на доопрацювання системи.

У програмному продукті комфортно працюють співробітники різного рівня з чітким поділом праці (агрономи, зоотехніки, обліковці та інші), що дозволяє отримати реальні оперативні дані для прийняття управлінських рішень.

Типове рішення дозволяє використовувати РАУЗ (розширену аналітику обліку витрат) — новий механізм обліку собівартості запасів і витрат. Використання РАУЗ дозволяє скоротити час розрахунку собівартості в 6-7 разів; проводити документи “заднім числом” і це не впливає на правильність ведення обліку запасів і витрат; дозволяє не виконувати ресурсомісткі процедури перепроведения документів перед регламентними операціями закриття періоду.

Автоматичний розрахунок собівартості забезпечує керівництво достовірною інформацією, чітко видно, з яких саме витрат “виросла” собівартість продукції. Гнучке налаштування звітів дає можливість приймати обґрунтовані рішення на кожному рівні управління компанії — від агронома до керівника.

“Управління сільськогосподарським підприємством” дозволяє:

 • оперативно аналізувати прямі затрати в розрізі полів, культур, видів робіт, дані про поточне та прогнозоване завантаження сільськогосподарської техніки та структури витрат на її обслуговування;
 • побудувати оптимальний бізнес-план, заснований на декількох варіантах розрахунку сівозміни, виробничого циклу тварин та схем фінансування;
 • оперативно аналізувати дані про наявність поголів’я тварин за їхніми видами і статево-віковими групами для виявлення потреб в кормах;
 • оперативно, на поточний момент часу, оцінювати і аналізувати структуру собівартості вирощування культур або тварин;
 • автоматично розподіляти загальновиробничі витрати кожен місяць відповідно до бази розподілу;
 • витрати допоміжних виробництв накопичувати протягом року і розподіляти в кінці виробничого циклу на собівартість виробленої сільгосппродукції.

Крім перерахованої вище функціональності сільськогосподарських підсистем, продукт включає повну функціональність “Управління виробничим підприємством”:

 • Управління фінансами;
 • Бюджетування;
 • Управління грошовими коштами;
 • Управління закупівлями і продажами;
 • Управління взаєморозрахунками;
 • Управління відносинами з покупцями і постачальниками;
 • Бухгалтерський і податковий облік, підготовка регламентованої звітності;
 • Облік за міжнародними стандартами;
 • Управління персоналом і розрахунок зарплати;
 • Управління виробництвом, витратами і розрахунок собівартості;
 • Управління складом;
 • Управління роздрібною торгівлею і підключення торгового устаткування;
 • Управління основними засобами;
 • Засоби контролю та оцінки роботи менеджерів;
 • Інтегровані засоби роботи з електронною поштою;
 • Засоби моніторингу і аналіз діяльності підприємства.

Технологічні переваги

Використання сучасної трирівневої платформи з комплексним програмним застосуванням масштабу підприємства, дозволяє директору по ІТ і фахівцям ІТ-підрозділу підприємства бути впевненими в надійності зберігання даних, продуктивності і масштабованості системи. ІТ-спеціалісти отримують зручний інструмент для реалізації завдань, необхідних підприємству і супроводу створеної при впровадженні системи.

Масштабованість і продуктивність

Використання платформи програмних продуктів лінійки “1С:Підприємство 8” забезпечує ефективну роботу і надійне зберігання інформації при роботі сотень користувачів. Сучасна трирівнева архітектура системи дає збереження високої продуктивності при значному зростанні навантаження на систему і обсягів оброблюваних даних. Висока відмовостійкість досягається за рахунок резервування кластера серверів, а оптимізація швидкодії – за рахунок динамічного балансування навантаження між кластерами. Використання СУБД світових лідерів (MS SQL, IBM DB2, Oracle Database) дозволяє будувати високопродуктивні і надійні інформаційні системи.

Побудова територіально розподілених систем

Надає механізм управління розподіленими інформаційними базами, який забезпечує роботу єдиного прикладного рішення (конфігурації) з територіально рознесеними базами даних, об’єднаними в багаторівневу ієрархічну структуру.

Це дає можливість будувати на основі прикладного рішення розподілену інформаційну систему для підприємств мережевої або холдингової структури, що дозволяє ефективно керувати бізнесом і бачити картину “в цілому” з необхідною для прийняття рішень оперативністю.

Інтеграція з іншими системами

Забезпечено інтеграцію з зовнішніми програмами вітчизняних і зарубіжних розробників (наприклад, система GPS, система “клієнт-банк”) і обладнанням (наприклад, контрольно-вимірювальні прилади або складські термінали збору даних) на основі загальновизнаних відкритих стандартів і протоколів передачі даних.

Оновлення конфігурації при підписці на ІТС

Детальніше ознайомитись з вартістю послуг та тарифними пакетами Ви можете у розділі ІТС програмних продуктів лінійки «1С:Підприємство».