Програмна продукція Громадське харчування

Ціна:  11 700.00


Громадське харчування — це програма для ресторану, кафе або бару, призначена в першу чергу для повної оптимізації, автоматизації всього бухгалтерського та податкового обліку, згідно з чинним законодавством України. Вона необхідна будь-якому підприємству, яке надає послуги з громадського харчування, оптовій і роздрібній торгівлі продуктів харчування і всіх послуг, що з цим пов’язані. Програмне забезпечення для ресторанів, Громадське харчування дозволяє вести контроль і облік на всіх стадіях виробництва, закупівель і продажів. При роботі з кожним клієнтом ми враховуємо індивідуальні потреби та вимоги, впроваджуємо в програми для кафе і ресторанів саме ті механізми, які їм потрібні.

Управління рестораном відрізняється від інших сфер бізнесу і має безліч специфічних особливостей. Громадське харчування забезпечить вам наступний набір функцій:
 • Програма обліку кафе вимагає розрахунку калькуляцій всіх страв, а також зберігання всіх рецептур.
 • Можливість використовувати декілька рецептур для страв з напівфабрикатів і приготування зі свіжих продуктів. Програмне забезпечення для ресторанів дозволяє комбінувати їх і використовувати в декількох варіаціях, яких можна скласти необмежену кількість
 • Стандартні операції, застосовні для складу. Система автоматизації ресторану, звичайно, повинна включати в себе складський облік і вести повний його контроль для своєчасного здійснення закупівель необхідної провізії
 • також враховується коефіцієнт сезонних перерахунків
 • Громадське харчування дозволяє також вести калорійність кожної страви, якщо це необхідно
 • Програми для кафе і ресторанів розроблені з таким розрахунком, щоб була можливість декількох схем документообігу. А саме: прямий і від реалізації, тобто зворотного.
 • Автоматизація бару і інші.

Найменування

Ціна, грн. без ПДВ

Програмна продукція “Громадське харчування”

11 700

Програмна продукція “Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце”

2 580

Програмна продукція “Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць”

9 300

Програмна продукція “Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць”

15 500

Детальніше:

Загальна інформація

Ведення обліку та типові операції

Облік матеріально-виробничих запасів

Приготування страв

Оновлення конфігурації при підписці на ІТС

Загальна інформація

Рішення розроблено на базі типової конфігурації “Бухгалтерія 8” із збереженням всіх можливостей і механізмів цього типового рішення. Таким чином, рішення задовольняє потреби багатопрофільних підприємств, для яких громадське харчування – один з декількох видів діяльності. В той же час, у рішення додані всі необхідні механізми з урахванням галузевої специфіки.

“Громадське харчування” створює персоналізовані робочі місця наступних працівників підприємства громадського харчування:

 • бухгалтерів з різних ділянок обліку;
 • бухгалтера-калькулятора;
 • технолога;
 • комірника.

На додаток до можливостей типової конфігурації “Бухгалтерія 8”, конфігурація “Громадське харчування” враховує галузеву специфіку і забезпечує наступні можливості:

 • Ведення списку рецептур, складання калькуляцій (Технологічних карт), з можливістю обліку попередньої проробки “фірмових” страв. Зберігання рецептур у вигляді документів з обраною господарською операцією (приготування, розкомплектація, оброблення (розділування))
 • Для страви або напівфабрикату власного приготування можна використовувати кілька рецептур з можливістю вибору потрібної в момент приготування. Можливе використання схеми “страва в страві” з необмеженою кількістю рівнів вкладеності.
 • Ведення списку взаємозамінних продуктів і його автоматичне використання при списанні у виробництво і формуванні калькуляційних карток.
 • Дві схеми документообігу для виробництва страв: пряма схема і зворотна схема («від реалізації»), зокрема автоматичне формування потреби в інгредієнтах від проданих страв;
 • Ведення кількісного або кількісно-сумового обліку МПЗ в розрізі складів.
 • Облік стандартних складських операцій: надходження (з можливістю окремого обліку оброблення), переміщення, інвентаризації та списання матеріально-виробничих запасів (МПЗ).
 • Облік приготування напівфабрикатів і страв, а також кількості і сум списаних у виробництво інгредієнтів, згідно заведеним раніше рецептурам. Оцінка нестачі інгредієнтів, наявності необхідних напівфабрикатів, необхідної кількості інгредієнтів.
 • Облік оптових відвантажень і роздрібних продажів.
 • Облік сезонних коефіцієнтів перевитрати, облік спецій.
 • Облік калорійності і харчової цінності.
 • Обмін даними з ресторанно-касовими (фронт-офісними) системами:
  • Двосторонній обмін з: “Ресторан 8”, “Ресторан + Бар + Кафе”, “Фаст-фуд (фронт-офіс)”, “Ресторан (фронт-офіс)”, АС “РЕСТАРТ”. 
  • Тільки завантаження даних про реалізацію з: UCS R-Keeper v.6.

Ведення обліку та типові операції

Облік “від документа” і “типові операції”

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, що відповідають первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції – простий інструмент автоматизації, легко і швидко налаштовується користувачем.

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою “Громадське харчування” можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час можливе ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці).

Ведення декількох юридичних осіб в одній інформаційній базі дозволяє використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів. Крім того, керівник може побачити підсумкові дані по всіх організаціях разом, наприклад загальну суму грошових коштів на всіх розрахункових рахунках або загальну суму продажів. Це, разом з механізмом розподілених інформаційних баз, дає можливість обміну інформацією з декількома дочірніми організаціями, з використанням загального списку клієнтів, ділових партнерів, договорів. Передбачена можливість обліку господарських операцій в іноземній валюті та умовних одиницях, облік додаткових витрат.

Облік матеріально-виробничих запасів

Нормативно-довідкова інформація виробничих запасів

Багаторівневий довідник номенклатури, дозволяє зберігати структурований список страв, заготовок і продуктів. В порівнянні з “Бухгалтерією 8” розширено перелік видів номенклатури: страва, заготовка, матеріал, продукція, технологічний. Введено додаткові одиниці виміру.

Облік матеріально-виробничих запасів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БО 9 “Запаси” і методичним роз’ясненнями щодо його застосування. Підтримуються наступні способи оцінки запасів при вибутті:

 • по середній собівартості;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб FIFO);
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі);
 • за ідентифікованою собівартістю одиниці запасів.

Для підтримки способів оцінки FIFO на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться облік по партіях. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для кожної організації.

Підтримується облік додаткових витрат на придбання запасів, облік транспортно-заготівельних витрат.

Для ведення одиниць виміру матеріально-виробничих запасів, до складу рішення включений затверджений класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО) ДК 011-96.

Облік на складі

По складах може вестись кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

В програмі “Громадське харчування” реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації виконується виявлення надлишків і списання недостач.

Для кожного складу може бути визначено матеріально відповідальну особу. Одночасно для одного складу може бути призначена одна відповідальна особа; історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і за матеріально відповідальною особою.

Приготування страв

Приготування страв і списання інгредієнтів

Для страви можна використовувати кілька рецептур з можливістю вибору потрібної в момент приготування. При цьому допускається використання схеми “Страва в страві”. Кількість рівнів вкладеності не обмежена. Склад страви і технологія її приготування зберігаються в документі “Рецептура”. Для цього документа передбачено друковані форми “Калькуляційна картка” і “Технологічна карта”.

Для інгредієнтів, що входять до складу страви, можна вказати список продуктів, що можуть їх замінювати  (аналогів). Цей список використовується при нестачі початкового продукту і враховується при списанні продуктів і складанні калькуляційних карток.

Приготування страв і списання продуктів оформлюються документом “Випуск продукції”. За допомогою цього ж документа можна отримати звіти про брак інгредієнтів, необхідних для приготування вказаних страв.

Програма підтримує дві схеми документообігу для виробництва страв: пряма схема і зворотна схема («від реалізації»). Схема «від реалізації» полягає в тому, що бухгалтер отримує від адміністратора ресторана чи загрузкою з фронт-офісної програми інформацію про продані страви, від цього система по рецептам розраховує списання напівфабрикатів і інгрідієнтів. Якщо є потреба – показує, що треба перемістити з інших комор, а що треба закупити для списання згідно рецептури. Всі документи вводяться один на основі іншого в зворотньому порядку.

Використання різних варіантів обліку та списання інгредієнтів

Рахунки, на яких обліковуються товарно-матеріальні цінності, можуть бути співставлені видам номенклатури. Кожному виду номенклатури (товар, страва, матеріал) можна встановити свої рахунки обліку, що дозволить списувати у виробництво не тільки матеріали з 201-го рахунку, а й товари з 28-го рахунку.

Обробляння

У рішенні підтримується операція обробляння (розділування). Наприклад, це може бути обробка м’ясної туші. Для обробляння також передбачена рецептура. Підтримується облік заготовок, облік виробничих витрат, сезонності.

Облік і списання спецій

У рішенні “Громадське харчування” розроблено особливий режим обліку продуктів, витрата яких в перерахунку на одну порцію надзвичайно мала. До числа таких продуктів можна віднести, наприклад, спеції, сіль, цукор. Щоб уникнути похибки округлення, при оформленні приготування страв ці продукти не списуються, а накопичуються в спеціальному регістрі Спеції. Ці продукти списуються в кінці звітного періоду документом Списання спецій.

Оновлення конфігурації при підписці на ІТС

Детальніше ознайомитись з вартістю послуг та тарифними пакетами Ви можете у розділі ІТС програмних продуктів лінійки «1С:Підприємство».