Податкова декларація з податку на прибуток: роз’яснення від ДСПУ

З 01.01.2020 р. набула чинності оновлена форма податкової декларації з податку на прибуток (далі – Декларація), затверджена наказом Мінфіну «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» від 14.11.2019 р. № 481 (далі – наказ № 481).

Наказ № 481 виданий з метою реалізації положень Закону України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», який набрав чинності з 01.01.2019, та постанови КМУ від 31.10.2018 р. № 891 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233» (далі – постанова №891), які набирають чинності з 01 січня 2020 року.

Зміни у формі податкової декларації передбачають, зокрема:

1. Основну частину Декларації доповнено блоком «Податкові зобов’язання, інші штрафні санкції та пені, визначені відповідно до Податкового кодексу України, не пов’язані з виправленням помилок».

До блоку входять нові рядки, якими передбачено можливість визначення податкових зобов’язань для платників, які використовують пільги відповідно до пп. 142.1 – 142.3 розд. ІІІ ПКУ та п. 41 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ, у разі порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів, у яких відображаються:

 • суми збільшення податкового зобов’язання, за порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів (рядок 35);
 • штрафні санкції (рядок 36);
 • пені (рядок 37).

2. Уточнено редакцію рядка 26 Декларації щодо відображення сум збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється.

3. Блок «Наявність додатків – 10»:

 • доповнено новим додатком ПП «Інформація про суми податкових пільг»;
 • додаток ФЗ розділено на графи: П(С)БО та МСФЗ.

4. Податкову декларацію доповнено новим додатком ПП «Інформація про суми податкових пільг».

З 01.01.2020 р. суб’єкт господарювання, який не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та відображає інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності, що подається контролюючому органу у строки, встановлені ПКУ (пп. 1 п. 2 постанови №891).

У зв’язку з цією нормою суб’єкти господарювання, які не сплачують податок на прибуток підприємств у зв’язку з отриманням податкових пільг, не подаватимуть до контролюючих органів Звіт про суми податкових пільг, а вестимуть облік сум таких пільг, які відображатимуться у додатку ПП до Декларації. Про це ми писали тут.

Додаток ПП вперше подаватиметься починаючи, зі звітних періодів 2020 року.

До деяких додатків Декларації внесено низку змін. Так,

у додатку ПН до декларації:

 • у заголовній частині при заповненні рядків «Повне найменування нерезидента» та «Місцезнаходження нерезидента» платники зазначатимуть найменування та місцезнаходження нерезидента відповідно до контракту/договору;
 • вилучено рядок 12 щодо оподаткування доходів, отриманих нерезидентом з джерелом їх походження з України у вигляді внесків та премій на страхування та перестрахування ризиків в Україні за ставкою у розмірі 15 %;
 • нумерацію рядків 13 – 28 змінено на 12 – 27.

у додатку ВП до декларації уточнюються такі показники:

 • таблиця 1 доповнена новим рядком 35, в якому відображається сума збільшення податкового зобов’язання, визначеного платником внаслідок порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів;
 • в таблиці 2 показник рядка 26 викладено у новій редакції;
 • доповнено таблицею 3 «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності за звітний (податковий) період, що уточнюється 9» та новими виносками «9» та «10» щодо подання уточненої фінансової звітності, що передбачає можливість подання платниками уточнюючої фінансової звітності за звітні періоди, показники яких уточнюються у складі декларації за будь-який наступний (податковий) період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

у додатку РІ до декларації:

 • назва різниць у рядках 3.1.6, 3.1.6.1, 3.1.6.2, 3.1.7 розділу 3 «Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій» приведена у відповідність до пп. 140.5.4 ПКУ в частині непоширення цього підпункту на активи з права користування за договорами оренди;
 • додаток доповнено новим рядком 4.1.4.1 розділу 4 «Інші різниці» щодо збільшення фінансового результату до оподаткування на позитивну різницю між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам, що розраховані за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (пп. 141.1.3 ПКУ).

Враховуючи те, що запровадження наказу № 481 обумовлено змінами в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, ДПСУ рекомендує платникам податку на прибуток підприємств подавати податкову декларацію за оновленою формою за базовий звітний (податковий) період – 2019 рік.

Про це зазначено у листі ДПСУ від 16.01.2020 р. №757/7/99-00-07-02-01-07.


Кількість показів: 531
Дата:  23.01.2020Всі новини