Алгоритм виправлення помилок у звітній декларації з податку на прибуток

Відповідно до п. 50.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) виправити помилки, що містяться у раніше поданій платником податковій декларації, можна двома способами:

  1. шляхом надіслання уточнюючого розрахунку до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку;
  2. зазначити уточнені показники у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі показники були самостійно (у т. ч. за результатами електронної перевірки) виявлені.

При виправленні помилок, яке здійснюється у звітній (звітній новій) декларації з податку на прибуток (далі – Декларації) за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено помилки – в додатку ВП до Декларації необхідно:

  • відобразити правильні показники за податковий період, який уточнюєте;
  • порівняти їх з відповідними рядками Декларації, яку уточнюєте;
  • визначити суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання з податку на прибуток, пеню та суму штрафу.

Сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пеня та сума штрафу з додатка ВП переноситься до частини «Виправлення помилок» Декларації (рядки 26–29, 31–33).

Додаток ВП «Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и) складається з трьох таблиць:

  • Таблиця 1  «Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, наступному за періодом, за який виявлено помилку», для відображення уточнюючих показників основної декларації (рядки 1–25, 35 Декларації);
  • Таблиця 2 «Результати виправлення помилок(ки)», для відображення результатів виправлення помилок (рядки 26–29, 31–33 Декларації);
  • Таблиця 3 «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності за звітний (податковий) період, що уточнюється». Тут необхідно зазначити фінансову звітність за звітний (податковий) період, що уточнюєте.

У випадку подання уточнюючої Декларації у полі 3 її заголовної частини зазначається звітний (податковий) період, за який здійснюється уточнення. Додаток ВП до Декларації не заповнюється. В такій Декларації зазначаються вірні показники доходів, фінансового результату до оподаткування, різниць які виникають відповідно до ПК, об’єкта оподаткування податком на прибуток, а сума збільшення (зменшення) податкового зобов’язання, пеня та сума штрафу відображається у частині «Виправлення помилок» Декларації (рядки 26–27, 29–30, 31, 33–34).

При цьому  в результаті прийнятих законодавчих змін передбачена можливість надання платниками податків уточнюючої інформації стосовно задекларованих ними пільг.

У разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником помилок відповідно до ст. 50 ПКУ пеня, передбачена ст. 129 цього Кодексу, не нараховується, якщо зміни до податкової звітності внесені протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного ПКУ.

Про це повідомив Офіс ВПП.

Нагадуємо, що в програмі M.E.Doc реалізовано Декларацію з податку на прибуток (ідентифікатор форми для юросіб – J0100118, для фізосіб – F0100703).Джерело: medoc.ua


Кількість показів: 334
Дата:  05.11.2020Всі новини