Початок продажів "BAS Бухгалтерія. КОРП"

Сповіщаємо про початок продажів прикладного рішення "BAS Бухгалтерія КОРП", яке є професійним інструментом бухгалтера для ведення бухгалтерського і податкового обліку, підготовки та реєстрації податкових документів, а також підготовки та здачі обов'язкової регламентованої звітності з розширеними можливостями обліку. Рішення має розширений функціонал в частині розрахунку заробітної плати, що дозволяє використовувати його на підприємствах зі складним розрахунком заробітної плати.

Рішення "BAS Бухгалтерія КОРП" буде цікавим для користувачів програм "BAS Бухгалтерія ПРОФ" і попередніх версій, яким потрібний розширений кадровий облік і потужний розрахунок заробітної плати. Також "BAS Бухгалтерія КОРП" буде цікава користувачам, які мають досвід роботи з комплексними конфігураціями попередніх поколінь, наприклад, "1С:Підприємство 7.7. Комплексна поставка" або "1С:Підприємство 8. Управління торговим підприємством", якщо автоматизовані бізнес-процеси функціонували "від вхідних первинних документів до виписки документів на продаж".

Всі права на програмний продукт "BAS Бухгалтерія КОРП" належать компанії "NetHelp" (Польща).

З 27.12.2019 р. в продажі продукт:

Найменування

Ціна, грн. без ПДВ

BAS Бухгалтерія КОРП

18 000

Програма "BAS Бухгалтерія КОРП" є розширенням номенклатури в лінійці програмних продуктів "BAS Бухгалтерія".


РОЗШИРЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЛІНІЙКИ "BAS"

Версію для одного користувача (Базова) планується випустити протягом I кварталу 2020 року.


ОСНОВНІ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ "BAS БУХГАЛТЕРІЯ КОРП"

Продукт "BAS Бухгалтерія КОРП" є комплексним продуктом, що автоматизує основні функції бухгалтерської служби підприємства: виписку і перевірку первинних документів; ведення бухгалтерського та податкового обліку; ведення кадрового обліку і нарахування зарплати; підготовку та здачу регламентованої звітності; розрахунки з бюджетом.

Продукт автоматизує наступні функції бухгалтерської служби:

  Відображення в регістрах бухгалтерського обліку господарських операцій підприємства:
  • Виписка первинних документів за всіма розділами обліку
  • Перевірка документів, введених оперативними службами підприємства; поділ прав на роботу з документами між бухгалтерською та оперативними службами
  • Визначення бухгалтерських рахунків обліку активів і зобов'язань підприємства
  • Формування бухгалтерських проводок (відображення в обліку) документів
  Облік торговельної діяльності:
  • Виставлення рахунків на оплату, оформлення накладних і актів на продаж товарів і послуг у гуртовій торгівлі
  • Реєстрація рахунків постачальників, документів надходження товарів і послуг від постачальників
  • Передача і приймання товарів на комісію
  • Відображення роздрібних продажів
  • Повернення товарів від покупців та постачальників
  Облік виробничої діяльності:
  • Виробництво готової продукції та напівфабрикатів, надання послуг виробничого характеру
  • Реєстрація прямих і непрямих виробничих витрат, їх включення у виробничу собівартість
  Облік грошових коштів і розрахунків:
  • Виписка платіжних доручень і касових ордерів
  • Облік руху готівки та безготівкових грошових коштів
  • Облік еквайрингових операцій
  • Облік розрахунків з клієнтами та постачальниками, виділення сум авансів
  • Облік операцій в іноземній валюті
  Облік матеріальних цінностей:
  • Кількісний облік та визначення собівартості запасів
  • Облік необоротних активів
  Кадровий облік і нарахування зарплати:
  • Нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом, іншими нарахуваннями і утриманням з можливістю зазначити спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування
  • Облік робочого часу
  • Ведення взаєморозрахунків з працівниками до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників
  • Депонування
  • Розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій
  Закриття періоду:
  • Виконання завершальних операцій періоду: розподіл витрат і розрахунок собівартості, розрахунок курсових різниць, визначення фінансових результатів тощо
  • Аналіз операцій періоду за допомогою стандартних бухгалтерських і аналітичних звітів
  Податковий облік:
  • Визначення сум 1-ї події, нарахування податкових зобов'язань та податкового кредиту
  • Виписка податкових накладних і додатків до них, реєстрація вхідних податкових документів
  • Нарахування податкової амортизації необоротних активів
  • Облік доходів і витрат платника Єдиного податку
  Регламентована звітність:
  • Формування фінансової, податкової, статистичної та інших форм регламентованої звітності за даними обліку
  • Інтеграція з сервісом здачі електронної звітності "FREDO Звіт"


Детальніше у розділі: BAS Бухгалтерія. КОРПКількість показів: 114
Дата:  27.12.2019Всі новини